Амортизація нематеріальних активів - огляд, методи

У цій статті ми обговоримо амортизацію нематеріальних активів. Нематеріальні активи відносяться до активів компанії, які не мають фізичного характеру. Вони включають торгові марки, списки клієнтів, гудвіл Гудвіл У бухгалтерському обліку гудвіл є нематеріальним активом. Поняття гудвілу вступає в дію, коли компанія, яка прагне придбати іншу компанію, готова заплатити ціну, значно вищу, ніж справедлива ринкова вартість чистих активів компанії. Елементи, що складають нематеріальний актив гудвілу тощо. Отже, вони не складаються з частин або матеріалів з певним терміном служби, який можна об’єктивно визначити.

Амортизація нематеріальних активів

Відсутність фізичної форми створює проблеми щодо того, як компанія повинна амортизувати свої нематеріальні активи. З цією метою Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) виклала в МСБО 38 ідеальні правила щодо того, як амортизувати нематеріальні активи.

Класифікація нематеріальних цінностей

Нематеріальні активи можна класифікувати загалом на дві категорії:

1. Певне життя

Вони стосуються активів з обмеженим терміном служби. Наприклад, торговельна марка Авторське право Авторське право - це офіційна декларація, в якій зазначається, що суб’єкт господарювання або фізична особа володіє правом на відтворення, публікацію чи продаж твору мистецтва чи технології для виробництва певного товару протягом десяти років. Тут активу надається ідентифікований термін служби десять років.

2. Невизначене життя

Термін служби таких активів на початку невідомий. Вони можуть постійно приносити прибуток або сприяти цьому. Наприклад, права на мовлення, які можуть постійно поновлюватися без особливих витрат для власника.

Визначення життя

МСБО 38 підкреслює певні фактори, які можуть бути використані для визначення терміну експлуатації нематеріального активу, такі як:

1. Очікуване використання

Тривалість, як очікується, що актив принесе прибуток для бізнесу. це також може бути тривалість контракту, яка дозволяє використовувати нематеріальний актив. Наприклад, авторське право триватиме законне життя 50 років, але, як очікується, воно буде корисним лише протягом 10 років. Відповідний термін амортизації - 10 років.

2. Життєвий цикл товару Життєвий цикл товару Життєвий цикл товару (ПЛК) визначає етапи, через які товар проходить на ринку, коли він потрапляє, утверджується та виходить із ринку.

Деякі нематеріальні активи можуть бути специфічними для конкретного продукту і не повинні мати життя довше, ніж життя пов’язаних продуктів.

3. Технічне застаріння

Будь-який нематеріальний актив, асоційований з товаром, який на сьогодні технічно застарів, слід вважати знеціненим та відповідно амортизувати. Наприклад, патент на механічний годинник вважатиметься застарілим, але торгова марка може мати цінність завдяки унікальній якості годинника.

4. Дія конкурента

Деякі дії конкурентів можуть зробити застарілий продукт застарілим, і в цьому випадку МСБО 38 вимагає, щоб діючий бізнес зменшив та амортизував пов'язані матеріальні цінності. Наприклад, будь-які нематеріальні активи, пов’язані з виробництвом або розповсюдженням вольфрамових лампочок старого зразка, стають нікчемними в бухгалтерському розумінні завдяки впровадженню більш ефективних форм освітлення, таких як світлодіоди.

5. Витрати на утримання

Деякі нематеріальні активи вимагають певних витрат, таких як плата за поновлення, щоб підтримувати їх функціонування. Якщо витрати на утримання достатньо великі, щоб підприємство більше не могло дозволити собі платити, тоді підприємство зобов'язане амортизувати актив протягом усього періоду корисного використання.

Найпоширенішим прикладом такого нематеріального є права на мовлення. Якщо права на мовлення можна легко поновити, тоді про них можна повідомити як про нематеріальний актив із невизначеним терміном дії.

Методи амортизації

Загальні вказівки

МСБО 38 надає загальні вказівки щодо того, як слід амортизувати нематеріальні активи:

1. Амортизація активу повинна розпочатися лише тоді, коли актив передається у фактичне використання, а не раніше, навіть якщо необхідний нематеріальний актив був придбаний.

2. Рівень амортизації повинен бути відповідним, щоб вартість активу не була занижена або завищена.

Використовуваний метод амортизації повинен відповідати використанню активу. Якщо жоден метод не є життєздатним, тоді актив повинен бути амортизований по прямолінійній основі.

Амортизація на основі доходу

Відповідно до керівних принципів, амортизація на основі доходів має на меті амортизацію нематеріальної діяльності відповідно до її внесків у дохід. Це веде до змінного графіка амортизації. Однак МСБО 38 аргументує проти використання методів, заснованих на доходах, оскільки важко визначити кількісний внесок нематеріального доходу. Стандарт рекомендує використовувати прямолінійний метод замість амортизації на основі доходів.

Безстрокові життєві активи

Активи з невизначеним терміном життя не можуть регулярно амортизуватися як активи з обмеженим терміном життя. Натомість щороку проводиться тест на знецінення щодо невизначених життєвих активів. Якщо виявляється, що актив знецінений, то оцінюється термін його корисного використання, який амортизується протягом решти строків корисного використання, як кінцевий термін нематеріального використання.

Прямолінійний метод

За прямолінійним методом (SLM) актив амортизується до нуля або його залишкової вартості. Розмір амортизації щороку визначається:

Амортизація = (Балансова вартість - Залишкова вартість) / Строк корисного використання

Наступна таблиця ілюструє прямолінійний метод:

Амортизація нематеріальних активів - прямий метод

Пов’язані читання

Фінанси є офіційним постачальником сертифікованих банківських та кредитних аналітиків (CBCA) ™. Сертифікація CBCA ™. моделювання договорів, виплати позик тощо. програма сертифікації, покликана перетворити будь-кого на фінансового аналітика світового класу.

Щоб продовжувати вчитися та розвивати свої знання з фінансового аналізу, ми настійно рекомендуємо додаткові ресурси нижче:

  • Графік амортизації Графік амортизації Графік амортизації - це таблиця, що містить деталі періодичних платежів за амортизаційною позикою. Виплачується основна сума амортизаційної позики
  • Функціональне застаріння Функціональне застаріння (нерухомість) У сфері нерухомості функціональне застаріння відноситься до зменшення корисності архітектурного дизайну таким чином, що його зміна відповідає поточним реальним
  • Бухгалтерський облік знецінення гудвілу Бухгалтерський облік знецінення гудвілу Знецінення гудвілу виникає, коли вартість гудвілу на балансі компанії перевищує перевірену бухгалтерську вартість аудиторами, що призводить до списання або зменшення корисності. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, гудвіл повинен відображатися як актив та оцінюватися щорічно. Компанії повинні оцінити, чи є знецінення
  • Матеріальні активи Матеріальні активи Матеріальні активи - це активи, що мають фізичну форму та мають власну вартість. Приклади включають основні засоби, обладнання та обладнання. Матеріальні активи бачать і відчувають і можуть бути знищені пожежею, стихійним лихом або аварією. Натомість нематеріальні активи не мають фізичної форми і складаються з таких речей, як інтелектуальна власність

Останні повідомлення