Чистий прибуток після оподаткування (NIAT) - огляд, спосіб обчислення, аналіз

Чистий прибуток після оподаткування (NIAT) - це прибуток суб'єкта господарювання після вирахування всіх витрат і податків у фінансовому періоді. NIAT також називають нижчою прибутковістю компанії.

Чистий прибуток після оподаткування (NIAT)

Резюме

  • Чистий прибуток після оподаткування (NIAT) - це прибуток суб'єкта господарювання після вирахування всіх витрат і податків. Це також називають нижчою рентабельністю.
  • NIAT часто використовується в аналізі коефіцієнтів для визначення прибутковості компанії.
  • Чистий прибуток після оподаткування або реінвестується назад у компанію, виплачується у вигляді дивідендів або використовується для придбання власних акцій.

Як розрахувати чистий дохід після оподаткування?

Чистий прибуток після оподаткування (NIAT)

Розрахунок чистого прибутку після оподаткування передбачає вирахування всіх витрат та витрат із доходів у даному фінансовому періоді. Витрати та витрати такі:

Вартість реалізованих товарів (COGS)

Собівартість проданих товарів (COGS) - це балансова вартість товарів, проданих за певний період. Облік вартості проданих товарів залежить від застосовуваного методу оцінки запасів. Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку (GAAP) GAAP GAAP, або Загальновизнані принципи бухгалтерського обліку, є загальновизнаним набором правил і процедур, призначених для управління корпоративним бухгалтерським обліком та фінансовою звітністю. GAAP - це комплексний набір методів бухгалтерського обліку, розроблений спільно Радою зі стандартів фінансового бухгалтерського обліку (FASB) та передбачає, що запаси можуть оцінюватися за допомогою конкретного методу ідентифікації, бази середніх витрат або методу першого в першому.

Продаж, загальні та адміністративні витрати

Загальновиробничі та загальновиробничі витрати складаються з прямих, непрямих витрат та накладних витрат, які є важливими для повсякденної діяльності компанії. Наприклад, комісійні винагороди, зарплата, страхування та витратні матеріали - це також приклади продажних, загальних та адміністративних витрат. Крім того, рахунок ПЗА також називають операційними витратами.

Знос

Придбання матеріальних активів Матеріальні активи Матеріальні активи - це активи з фізичною формою та утримуваною вартістю. Приклади включають основні засоби, обладнання та обладнання. Матеріальні активи бачать і відчувають і можуть бути знищені пожежею, стихійним лихом або аварією. З іншого боку, нематеріальні активи не мають фізичної форми і складаються з таких речей, як інтелектуальна власність, такі як PP&E, погіршуються із використанням і з часом зношуються. Бухгалтери намагаються найкраще розподілити ці витрати на погіршення протягом усього терміну корисного використання активу, щоб достовірно відображати вартість активу.

Витрати на сплату відсотків

Витрати на відсотки відносяться до вартості запозичень для боржника. З часом він нараховується та витрачається. Кожна виплата боргу складається з погашення основної суми та витрат на відсотки.

Чистий прибуток після оподаткування в аналізі коефіцієнта

Чистий прибуток після оподаткування часто використовується стосовно інших залишків на рахунках для інтерпретації здатності компанії отримувати прибуток. Існує насамперед два способи використання чистого доходу після оподаткування для аналізу прибутковості компанії.

По-перше, за допомогою розрахунку коефіцієнтів прибутковості аналітики можуть кількісно визначити здатність компанії отримувати прибуток з урахуванням інвестицій в активи та фінансування власного капіталу. По-друге, рентабельність можна оцінити відносно отриманих доходів.

Рентабельність активів

Рентабельність активів (ROA) показує відношення чистого прибутку після оподаткування відносно загального залишку активів компанії за певний період. Застосування ROA виражає, скільки прибутку після оподаткування отримує компанія за кожен долар активів, які вона має. Чим менший прибуток після сплати податків відносно загального залишку активів, тим активніші вони.

Дохід на акціонерний капітал

Рентабельність власного капіталу (ROE) виражає чистий прибуток після оподаткування як співвідношення власного капіталу за певний період. Рентабельність інвестицій - це просто норма прибутку, яку компанія отримує за рахунок залучення власного капіталу. Він часто використовується в аналізі прибутковості, щоб вказати на здатність компанії отримувати прибуток без використання боргу.

Маржа чистого прибутку

Рівень чистого прибутку відноситься до нижчої прибутковості компанії. Це відношення чистого прибутку після оподаткування до загального обсягу продажів за певний період. Рівень чистого прибутку вказує, який відсоток доходів становить прибуток, а отже, демонструє, наскільки ефективна компанія у перетворенні продажів на прибуток після оподаткування.

Для чого використовується чистий дохід після оподаткування?

Існує три основних способи використання чистого доходу після оподаткування:

1. Реінвестування

Компанії можуть реінвестирувати чистий прибуток після сплати податків назад у компанію. Це часто означає для інвесторів сильні перспективи зростання компанії. Зокрема, інвестори вважають, що компанія підтримує проекти з позитивною чистою теперішньою вартістю і може отримати додаткову віддачу від своїх інвестицій.

2. Дивіденди

Дивіденди можуть бути дуже привабливою характеристикою акціонерного капіталу для інвесторів, які цінують грошові потоки, а не перспективи зростання. Крім того, компанія, яка виплачує постійні дивіденди, як правило, дуже стабільна. Однак деякі інвестори вважають, що виплата дивідендів символізує відсутність у компанії позитивних проектів чистої теперішньої вартості.

3. Викуп акцій

Викуп акцій відомий як негативна емісія акцій, і акції зберігаються у казначействі компанії. Збільшення власних акцій свідчить про зменшення кількості випущених акцій.

Є дві основні причини, чому компанія купує власні акції на вторинному ринку Вторинний ринок Вторинний ринок - це місце, де інвестори купують та продають цінні папери у інших інвесторів. Приклади: Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), Лондонська фондова біржа (LSE). . По-перше, компанія може намагатись відбити інші компанії від прийняття контрольного пакету акцій. По-друге, компанія могла б намагатися підвищити ціну акцій за рахунок зменшення пропозиції акцій, що випущені на ринку.

Додаткові ресурси

Фінанси є офіційним постачальником глобальних сертифікованих банківських та кредитних аналітиків (CBCA) ™ Сертифікація CBCA ™. Акредитація сертифікованих банківських та кредитних аналітиків (CBCA) ™ є глобальним стандартом для кредитних аналітиків, що охоплює фінанси, бухгалтерський облік, кредитний аналіз, аналіз грошових потоків , моделювання угод, повернення позик тощо. програма сертифікації, призначена допомогти кожному стати фінансовим аналітиком світового класу. Щоб продовжувати прогресувати у вашій кар’єрі, корисними будуть додаткові ресурси нижче:

  • Казначейські акції Казначейські акції Казначейські акції або повторно придбані акції - це частина раніше випущених акцій в обігу, які компанія викупила або викупила у акціонерів. Потім ці придбані акції утримуються компанією для власного розпорядження. Вони можуть або залишатися у власності компанії, або бізнес може звільнити акції
  • Дивіденди проти викупу / викупу акцій Дивіденди проти викупу / викупу акцій Акціонери інвестують у публічно торгувані компанії для збільшення капіталу та доходу. Є два основні способи повернення прибутку акціонерам - готівкові дивіденди та викуп акцій. Причини стратегічного рішення щодо виплати дивідендів проти викупу акцій відрізняються від компанії до компанії
  • Аналіз коефіцієнта Аналіз коефіцієнта Аналіз коефіцієнта відноситься до аналізу різних частин фінансової інформації у фінансовій звітності бізнесу. Вони в основному використовуються зовнішніми аналітиками для визначення різних аспектів бізнесу, таких як його прибутковість, ліквідність та платоспроможність.
  • Чиста теперішня вартість (NPV) Чиста теперішня вартість (NPV) Чиста теперішня вартість (NPV) - це величина всіх майбутніх грошових потоків (позитивних і негативних) протягом усього терміну експлуатації інвестицій, дисконтованих дотепер. Аналіз NPV є формою внутрішньої оцінки і широко використовується у фінансах та бухгалтерії для визначення вартості бізнесу, інвестиційної безпеки,

Останні повідомлення